Contributions by Jon Andreassen

Jon Andreassen has uploaded 3 images and written 7 reviews. Click on the images and reviews below to see the harbour pages.

Images

See an image you like? Please click the 👍 below the image to let Jon Andreassen know you liked it. The images are sorted by popularity.

Kuvauen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jun 2021

Kuvauen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jun 2021

Kuvauen

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 8. Jun 2021

Reviews

See a helpful review? Please click the 👍 below the review to let Jon Andreassen know that you found it helpful.

Jon Andreassen says:

description

Innseiling og maritime forhold: Løvøya ligger utenfor Horten. Her er det totalt fire bøyer som ligger på sørøst siden av Løvøya Om båten er lavere enn 2,8 meter kan du gå gjennom Løvøysundet. Er den høyere må du gå inn gjennom Vealøsrenna lenger sør.
Ankring: Ca 7m
Området: Løvøya er en populær øy rett nord for Horten sentrum. Her vil du overnatte sikkert i alle vindretninger. For å komme til Horten er det best med en lettbåt. Det går en kanal fra Horten verfsområde og til Fyllingen båthavn.Løvøysund er en kjent fiskeplass. Selve øya er et flott turområde med severdigheter som det gamle kapellet som ble bygget på 1300 tallet. Det var ved Løvøysund at Skageraks sjøhelt Tordenskjold fikk kjølhalt farttøyene sine

1 x helpful | written on 15. Jul 2021

Jon Andreassen says:

area

maritime qualities

description

Innseiling og maritime forhold: Sørøst for Røsholmen, nord for Kirkøy, Hvaler
Ankring: 3 meter
Gjørme bunn
Området: God plass både til å ligge på svai og til land.
En blå OF-bøye tilgjengelig.
Fint sted å overnatte før man krysser over Sekken til Sverige.

1 x helpful | written on 3. Jul 2021 | updated_on 8. Jul 2022

Jon Andreassen says:

description

Innseiling og maritime forhold: Enkel godt oppmerket innseiling. Vær obs på en grunne på styrbord side når du går inn. Svaiplass.
Ankring: 7m. Her fortøyer folk både mot land og på svai. Mange hytter rundt bukta. En privateid bøye med oppfordring om å bruke den når eier er borte.

1 x helpful | written on 9. Jun 2021

Jon Andreassen says:

description

Innseiling og maritime forhold: Bile syd for Bevøya i Moss kommune Både fra nordvest og syd
Ankring: 3,6m
Området: Bile er en lav liten holme som brukes mye av lokalbefolkningen. Du ligger godt i le for sydlige og sydvestlie vinder. Det ligger 3 overnattingsbøyer like utenfor sandstranden på østsiden av øya. I gamle dager ble Bilehavnen ofte brukt som overnattingssted for frakteskuter på vei inn og ut av Oslofjorden

0 x helpful | written on 9. Jun 2021

Jon Andreassen says:

description

Innseiling og maritime forhold: Hankøsundet er sundet som dannes mellom Hankø og Vest Vikene, omtrent 6 km vest for Fredrikstad
Ankring: 6 meter.
Området: Hyppig brukt ankringsplass for båtfolket. God natthavn i all slags vær. En blåbøye for OF-medlemmer. Godt merket innseiling fra begge retninger. Gjestehavn ved marinaen og seiklubben.

0 x helpful | written on 9. Jun 2021

Jon Andreassen says:

description

Innseiling og maritime forhold: Det er en del båttrafikk siden dette er en av leiene ut fra Fredrikstad.
Ankring: Friluftsrådets svaibøye, ca 6m dypt. Se opp for et par grunner. Bukta heter kjøkkenbukta.
Området: Huset inn på Arisholmen er en gammel skysstasjon fra seiskutetiden. Se: https://www.xn--krkery-jua9m.net/hjem/sted/sted-arisholmen/ Arisholmen er et populært utfartssted for barnefamilier. De beste badebuktene ligger i den vestre enden av øya

0 x helpful | written on 2. Jun 2021

Jon Andreassen says:

description

Innseiling og maritime forhold: Ankerdybde 10 - 15m. seilbåter kan ligge ved bryggeanlegget. Grei innseiling, godt merket.
Le for alle vindretninger.
Ved flytebrygga innerst i bukta kan man fylle ferskvann
Ankring: Stor bukt med plass til alle. Godt beskyttet for alle vindretninger. Brygge langs land på Geitøya. 3 blå svibøyer.
Området: Når man går fra Hankøsundet mot Slevikkilen paserer man et minnesmerke over kong Olav, Seilerkongen. Oppmerkede stier. Nærliggende Mærrapanna er et yndet utfarts/badeområde.

0 x helpful | written on 3. Jul 2021