Contributions by Stein Ødegård

Stein Ødegård has uploaded 17 images and written 25 reviews. Click on the images and reviews below to see the harbour pages.

Stein Ødegård is a top contributer to this site. See all the top contributing users.

Images

See an image you like? Please click the 👍 below the image to let Stein Ødegård know you liked it. The images are sorted by popularity.

Nautnes Fiskevær

marina

2 liker bildet

Image uploaded on 8. Jul 2021

Alden - Norskehesten

natural_harbour

1 liker bildet

Image uploaded on 13. Jul 2021

Lysebotn

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 17. Jul 2022

Lysebotn

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 17. Jul 2022

Glesvær

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 23. Jul 2021

Mandal Gjestehavn

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 1. Aug 2021

Skudeneshavn Gjestehavn - Karmøy

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 27. Jul 2022

Søre fanøyvåg

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 18. Jul 2021

Steilene - Nesodden seilforening

marina

1 liker bildet

Image uploaded on 5. Jun 2024

Østhusvik

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 14. Jul 2022

Nedstrand Båtforening

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 27. Jul 2022

Steilene - Nesodden seilforening

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 5. Jun 2024

Jørpelandsholmen

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 26. Jul 2021

Jørpelandsholmen

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 26. Jul 2021

Rognaldsvåg

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 15. Jul 2021

Golta

natural_harbour

0 liker bildet

Image uploaded on 23. Jul 2021

Hardbakke Hamn

marina

0 liker bildet

Image uploaded on 11. Jul 2021

Reviews

See a helpful review? Please click the 👍 below the review to let Stein Ødegård know that you found it helpful.

Stein Ødegård says:

description

Innseiling og maritime forhold: Hardbakke er administrasjonssentrum i Solund kommune. Havna ligger i en godt beskyttet våg. Det er innseiling både fra nord og sør, men seilbåter må være oppmerksomme på broer og kraftledninger i området. Innseilingen fra sør er bergrenset av en bro på 15m. Fra nord er den enkleste innseiling mellom Lågøyna og Hågøyna, kraftledningen der har en høyde på 30m. Innseilingen sør for Færøyna har en kraftledning med høyde på 20m.
Fortøying: Gjestehavna er i 2021 utvidet med to nye flytebrygger i forlengelsen av den gamle. Det fortøyes både longside og i båser. Båsene var i juli 2021 veldig smale.
Området: Det er en liten fin sandstrand for barn i havna. Dieselpumpe med kortautomat. Matbutikk et lite stykke unna havna. Det er gode turmuligheter i området, f.eks topptur til nærliggende Ramnenipa eller en tur rundt Ramnenipa. En annen spennende tur er topptur til Pollatinden. Turen starter tett ved hovedveien ved Pollen, ca 4 km nordøst for Hardbakke og 1 km nordøst for Solund Verft. Det er merket med varder oppover og det er jevn stigning samtlige 541 moh til toppen. Sognesjøhytta er en dagsturhytte som ligger syd for hardbakke, nær Hopsosen. Det er merket løype på ca 3km fra Hardbakke.

2 x helpful | written on 11. Jul 2021

Stein Ødegård says:

area

maritime qualities

description

Det fortøyes med baug mot kai og akterfeste i utlagte bøyer. Det er varierende dybder langs kaia, men mange steder er det dypt nok for seilbåter. Bølger fra passerende hurtigbåter lager noe sjø, så det bør fortøyes med litt avstand til kaia. Det er flotte turmuligheter i området. Trappa langs den gamle rørgata har 4444 trinn og tar deg opp til 740moh. Det er flere andre turløyper med varierende lengde, men det er bratt overalt. Den gamle turbinhallen inneholder en fin utstilling over kraftverkets histore. Det er også en restaurant i bygget.

2 x helpful | written on 17. Jul 2022

Stein Ødegård says:

area

maritime qualities

description

Det er kaiplasser ved Biekronå i sør. Videre er det gjesteplasser N for butikken, "Kaia til Rolf". Det er også mulig å ligge på andre siden, ved det røde huset med stor kai på Kjeholmen. Du må avtale med eier Dagfinn Paulsen for å ligge på Kjeholmen.

2 x helpful | written on 21. Jul 2022

Stein Ødegård says:

area

maritime qualities

description

Fin havn med flytebrygger og kai. Havna er litt utsatt ved hard vind fra NV.

1 x helpful | written on 11. Jun 2024

Stein Ødegård says:

description

Innseiling og maritime forhold: Innseiling fra sør via Tofteosen er enkel. Flytebrygga ved kafeen er litt slit, men har grei dybde for seilbåt. Det er også en ny gjestebrygge ved Sjøvang sjøsportsenter. Begge sider ytterst på denne flytebrygga kan brukes. Litt usikker på dybder langs betongkai, men det har ligget store skøyter her opp igjennom tidene. God havn, men s.lige vinder er godt merkbare.
Fortøying: En fortøyer langs flytebrygger eller langs ufendret betongkai. Om det ikke er aktiviteter kan en og ligge med Sjøvang sitt sjøsportsenter like nord for gjestebrygge.
Området: Flott sted med en koselig handelssted, kafeteria med alle rettigheter som er åpen alle dager (god mat). Kunst og kystmiljø, et paradis om du har med kajakk.

1 x helpful | written on 23. Jul 2021 | updated_on 2. Apr 2024

Stein Ødegård says:

description

Innseiling og maritime forhold: Nåra ligger på østsiden av Ytre Sula. Nåra har butikk som "har alt" som i gamledager. Butikken brukes flittig av øyfolket rundt. Fin brygge og vel verdt et stopp. Dieselpumpe med kortautomat.
Fortøying: Det er bare 2 gjesteplasser for overnatting ved butikken. En longside plass ved flytebrygge, og en kaiplass på sørsiden av kaia ved butikken. Kaiplassen har ikke nok dybde for seilbåter. Resten av kaia brukes av rutebåten 2 ganger daglig.
Området: Det er en godt merket turløype opp til toppen av Håfjellet. Løypa er 2,5km. Flott utsikt fra toppen!

1 x helpful | written on 10. Jul 2021

Stein Ødegård says:

area

maritime qualities

description

Det er 2 bøyer fra Oslofjordens friluftsråd i havna.

1 x helpful | written on 31. Jul 2023

Stein Ødegård says:

area

maritime qualities

description

God plass langs utsiden av flytebryggene. Også noen plasser på innsiden av den vestre flytebrygga. Det er fine turmuligheter i nærheten, f.eks turen til det kjente utsiktspunktet Himakånå. Turen starter 3km fra havna, på veien mot Hindarvåg. Der er gruset vei/sti helt opp til toppen som ligger på 357m. Flott utsikt over store områder!

1 x helpful | written on 27. Jul 2022

Stein Ødegård says:

area

maritime qualities

description

Nytt i 2022: Nye gjesteplasser og badeplass øst i den innerste havna.

1 x helpful | written on 27. Jul 2022

Stein Ødegård says:

area

maritime qualities

description

Havnen er også kalt Alvekilen. God svaihavn som er godt beskyttet i alle vindretninger med unntak av vind fra NØ til Ø.Best plass er det i bukten ved odden "Lille Danmark", men bukten lengere inn er også fin. Pass på to grunner på nordsiden rett etter "Lille Danmark". Videre innover er det grunt i det trange sundet, og det er flere rørledninger på bunn. Jeg har ikke vært så langt inn.

1 x helpful | written on 1. Aug 2023

Stein Ødegård says:

area

maritime qualities

description

Det fortøyes til Østhusvik båtforenings kai, NV side og til enden. Det er god dybde på enden av av kaia, noe mindre innover på NV siden. Strøm og vann på kaia. Hotellet ser ikke ut til å ha gjestebrygge. Den store betongkaia N i havna er reservert hurtigbåtanløp. Havna har dermed bare plass til noen få båter. Det er hotel med restaurant i havna. Matbutikk 100m fra havna.

1 x helpful | written on 14. Jul 2022

Stein Ødegård says:

area

maritime qualities

description

Det er 2 bøyer fra Oslofjordens friluftsråd i denne bukta. Det er ca 25m dypt midt i havna der bøyene ligger. Det er ikke så dypt lenger inn, men der er også noen umerkede grunner på 1m. Havna er litt utsatt for bølger fra ferger og lasteskip. Vind fra SV til NV setter opp bølger i havna. I rolig vær er dette en hyggelig havn med mye kveldsol.

1 x helpful | written on 2. Aug 2023

Stein Ødegård says:

description

Innseiling og maritime forhold: Rognaldsvåg er det to havner, en nordlig og en syd-vestlig.

Fortøying: Gjestebryggen er i den nordlige så om du skal ligge i den syd-vestlige må du forhøre deg med de lokale om du kan ligge her.
Området: Koselig våg og butikk og rutebåt i den nordlige havnen. Lekeplass og ballbinge ved skolen. Merket løype for fjelltur til toppen.

1 x helpful | written on 15. Jul 2021

Stein Ødegård says:

area

maritime qualities

description

Lysebotn har en liten gjestehavn bak en molo. Havnen er trang, det er for det meste smale båser. Trangt å manøvrere der. Dybder er ikke oppgitt, men er trolig ok. Det er også en kai langs land samme sted, der er dybdene begrenset. For større båter er det mulig å fortøye på enden av den store betongbrygga sør for fergekaia. Det er god fendring med store bildekk. Planke mellom dekk og fendere anbefales. Det er 5m dypt på enden av kaia. Det er ikke strøm eller vann. Man ligger utsatt til når det blåser inn fjorden.

Det er flere fine turmuligheter i området.

1 x helpful | written on 17. Jul 2022 | updated_on 17. Jul 2022

Stein Ødegård says:

area

maritime qualities

description

Havna er Nesodden Seilforenings anlegg på Steilene. Gjesteplasser er merket med grønne skilt. I tillegg benyttes faste plasser til gjester når plassen er ledig. Langs kaia ved moloen er det gjesteplasser for motorbåter, det er litt liten dybde for seilbåter der. Normalt er det ca 30 gjesteplasser tilgjengelig i havna. I helgene kan du ringe havnevakta på 993 00 095 for å få anvist plass. Det er ikke mulig å forhåndsbestille plass. Kiosk med salg av is, brus, ka ffe og vafler er åpen i helgene.

1 x helpful | written on 5. Jun 2024 | updated_on 10. Jun 2024

Stein Ødegård says:

description

Innseiling og maritime forhold: Havna ligger et par hundre meter opp i elva, etter to 90-graders svinger. Gjestehavnen består av flytebrygge (longside) utenfor servicebygg og flytebrygge (båser) før brua, på elvas vestre bredd.Det er også mulig å legge til langs kaia.
Fortøying: Fortøyning i båser på flytebrygger nærmest brua, eller longside utenfor servicebygg (kai og flytebrygge uten båser). Det er noe begrenset dybde for seilbåter på østsiden av elva. Det er ofte ganske sterk strøm sørover i havna, dette er jo et elveutløp.
Området: Havna ligger midt i byen med alle fasiliteter. Flotte sandstrender ved Sjøsanden og videre vestover.

0 x helpful | written on 1. Aug 2021

Stein Ødegård says:

description

Fortøying: Flytebrygger og kai. Varierende dybder ved kai.

0 x helpful | written on 26. Jul 2021

Stein Ødegård says:

description

Innseiling og maritime forhold: Havna ligger lengst nord i Øygarden, på vestsiden. Innseiling fra vest med overettmerker. Innseiling fra nord ved å følge landet på vestsiden av Førehjelmo og Seløyna. Videre gjennom Laksholmsundet.
Fortøying: Flytebrygge ved Nautnes fiskevær med fortøyning på begge sider. God dybde. Ikke strøm og vann på brygga i juli 2021. Litt utsatt for svell i havna ved sterk vind fra SV-V, ellers god havn.
Området: Brygga ligger ved Nautnes fiskevær, et anlegg for fisketurisme. Leiligheter og båtutleie. Det er turløyper i området (nordsjøløyper). Gamle Hjelme kirke er verdt et besøk. Bussforbindelse til Hellesøy havn og til Bergen.

0 x helpful | written on 8. Jul 2021

Stein Ødegård says:

description

Innseiling og maritime forhold: Enkel innseiling og ankomst, men se opp for to grunner på 1,5m ved den smaleste stedet i innseilingen. God dybde ved flytebryggene.
Noe kommersiell trafikk.
God beskyttet havn for alle vindretninger.
Fortøying: Fortøyning til flytebrygge.
Området: 1000-årsplassen ved Gulating er verdt å besøke. Her holdt vikinger ting og landets første lover ble innført for mer enn tusen år siden. Butikk og dieselpumpe på kaia.

0 x helpful | written on 21. Jul 2021

Stein Ødegård says:

description

Innseiling og maritime forhold: Stor og godt beskyttet havn på Frøya.
Fortøying: Gamle brygger uten kryssholt, så vanskelig å fortøye for en soloseiler om det er litt vind. God plass på flere flytebrygger pluss noen plasser langs kaia på Knutholmen. Det er gode dybder med unntak av innsiden av den innerste flytebrygga på nordsiden av havna. Møt opp før kl 21 ellers må du gå sulten til køys.
Området: Bra spisested på Knutholmen. To steder med vaskemaskin og tørketrommel. Matbutikk på kaia. Fine turløyper i området.

0 x helpful | written on 17. Jul 2021

Stein Ødegård says:

description

Innseiling og maritime forhold: Gjestehavna i Svanøybukt har straum og vatn på flytebrygga. I det døgnope sanitæranlegget finn du toalett, dusj, vaskemaskin og tørketrommel.
Fortøying: Godt beskyttet havn med flere flytebrygger og kai. Det fortøyes longside på flytebryggene. Den nordligste flytebrygga ligger tett ved kaia for lokalbåten, så det kan bli litt urolig.
Området: Kro og butikk på kaia. Flere turstier på øya, merket som Nordsjøløyper. Norsk Hjortesenter på andre siden av øya.

0 x helpful | written on 19. Jul 2021

Stein Ødegård says:

description

Innseiling og maritime forhold: Fanøy ligger litt NV for Florø, sør for Batalden, nord for Skorpa. Noe trang innseiling, men godt merket. Se opp for umerket 1,8m grunne rett før gjestebrygga. Enkleste innseilingen er fra nord. Fra sør er det flere løp, men seilbåter må være oppmerksomme på luftspenn som det er mange av i området.
Fortøying: Ny flytebrygge med 2 longsideplasser på hver side. God dybde langs hele brygga. Strøm på brygga.
Området: Hyggelig område med noen småveier. Liten butikk på kaia. Merket tursti i flatt og enkelt terreng.

0 x helpful | written on 18. Jul 2021

Stein Ødegård says:

description

Innseiling og maritime forhold: Jørpelandsholmen ligger rett utenfor Jørpeland havn. Følg innseilingen til Jørpaland havn, og sving mot vest mellom lykt på odden ved stålverket og rød stake.
Fortøying: Det er en trekai med ca 2,1m dybde på utsiden. Målt ved normalt lavvann. Det er litt grunnere lengst sør på brygga. Det er mulig å ankre i bukta.
Området: Jørpelandsholmen er et flott friområde med fine turstier. Mange skilt med informasjon om livet på holmen siden den steg opp av havet for 10000år siden. Det er funnet spor etter steinalderboplasser. En gangbro gjør det mulig å besøke Jørpeland sentrum som har mange tilbud. Det er en badebrygge (flytebrygge) litt sør for kaia.

0 x helpful | written on 26. Jul 2021

Stein Ødegård says:

description

Innseiling og maritime forhold: Golta ligger vest for Sotra, ikke langt fra Glesvær. Enkel innseiling fra havet i vest.
Ankring: Her er bare en offentlig kai med god dybde. Det er også mulig å ligge på svai, men dybden er ca 16m.
Området: Golta er adskilt fra øya Sotra med en trang kanal kalt Goltastraumen. Over denne går Golta bru. Fisket var rikt i vikene rundt Golta, og det kom stadig silde- og makrellstimer inn i de trange buktene som kunne stenges igjen med garn. Beboerne på øya var derfor velstående på 1700- og 1800-tallet. Fra slutten av 1800-tallet ble fisket organisert i et landnotlag, dette var i drift frem til rundt 1950

0 x helpful | written on 23. Jul 2021

Stein Ødegård says:

area

maritime qualities

description

Sluppen "Restauration" ligger nå lengst øst på kommunebrygga. Båsene for gjester ligger innenfor sluppen. Det er noe begrenset dybde i båsene, og det er mye sjøgress.

0 x helpful | written on 21. Jul 2022